Autoritățile locale sau agențiile de guvernamentale centrale pot utiliza Punctul Național de Acces pentru a accesa seturi de date ale Sistemului de Transport Inteligent de la organizații acreditate sau să furnizeze date proprii. De asemenea, acestia au posibilitatea sa actualizeze datele PNA sau isi pot acualiza (propriile) datele utilziand seviciile de tip abonament.

Inapoi